DEBRANȘARE RADET (termoenergetica)

Când se (poate) face și de ce este utilă debranșarea de sistemul de încălzire centralizat al RADET(Termoenergetica)?

Răspuns: Debransarea CMTEB se poate realiza doar in perioada in care este sistata furnizarea de agent termic. Aceasta este utila in cazul in care serviciile oferite de compania municipala nu corespund asteptarilor beneficiarilor, si in cazul in care costurile pentru realizarea agentului termic si apei calde de consum sunt mult prea mari.

Când nu se poate realizarea debranșarea?

Răspuns: Debransarea nu se poate realiza in perioada furnizarii de energie termica, in cazul in care nu dovedim ca avem sursa alternativa de incalzire sau nu avem obtinute documentele necesare.

Cine poate face debranșarea de sistemul de încălzire centralizat al RADET?

Răspuns: Proiectul tehnic pe baza caruia se obtine avizul de debransare trebuie realizat cu o companie specializata in instaltii termice, iar debransarea fizica o fac reprezentantii companiei CMTEB.

Ce costuri implică debranșarea de sistemul RADET? În funcție de ce variază acestea?

Răspuns: Debransarea CMTEB implica in primul rand costul proiectului de debransare, intre 2000 – 4000 lei, in functie de caz. De regula, in acest cost este inclusa si taxa CMTEB de verificare a documentatiei tehnice si de emitere a avizului tehnic de debransare.

Dupa emiterea avizului se mai achita taxa de debransare efectiva a radiatoarelor(aprox. 100lei/radiator) si a apei calde menajere (aprox. 75 lei / radiator)

Care sunt actele necesare pentru a începe procedura debranșării? Ce acte trebuie să pregătesc înainte să apelez la o firmă specializată.

Răspuns: Pentru realizarea debransarii TERMOENERGETICA, avem nevoie de urmatoarele documente:
1. Acordul în original al Asociaţiei de Proprietari, conform model afişat pe site-ul www.cmteb.ro; 2 exemplare
2. Factura CMTEB/TERMOENERGETICA pe asociatie(copie) – 1 exemplar
3. Aviz Distrigaz sau contract furnizare gaze sau factura gaze(copie) in functie de caz – 1 exemplar
4. Cerere de deconectare totala, conform model afişat pe site-ul www.cmteb.ro – 1 exemplar
5. Imputernicire in vederea depunerii documentatiei si ridicarii avizului tehnic (atasat) – 1 exemplar
6. schita apartament; 2 exemplare

Care este, pe scurt, procedura debranșării de RADET și cine îndeplinește fiecare dintre pași?

Răspuns: Pasii privind debransarea sunt urmatorii:
1. Pregatirea documentelor necesare debransarii – beneficiarul
2. Realizarea proiectului de debransare si depunerea lui la CMTEB – firma de debransare
3. Ridicarea avizului de debransare si predarea lui catre beneficiar – firma de debransare
4. Avizul trebuie semnat/stampilat de asociatia de proprietari – beneficiarul
5. Beneficiarul merge la sectia de termoficare zonala pentru a i se intocmi devizul aferent debransarii
6. Dupa achitarea devizului, vor veni reprezentantii CMTEB in apartament pentru debransarea propriu-zisa si pentru intocmirea procesului verbal de debransare – beneficiarul

Doar pentru a fi clar, ce pași sau eforturi trebuie să realizeze beneficiarul?

Răspuns: Beneficiarul trebuie sa pregateasca documentele necesare debransarii, sa mearga la asociatia de proprietari pentru stampilarea/semnarea avizului de debransare, apoi la sectia zonala de termoficare pentru realizarea devizului de debransarea si achitarea acestuia.

Cât durează procedura de debranșare?

Răspuns: Procedura de debransare dureaza aproximativ 2-3 luni

Există posibilitatea suspendării branșării de sistemul RADET? Există posibilitatea debranșării parțiale?

Răspuns: In cazul in care beneficiarul nu isi obtine documentele necesare, si nu poate face dovada de sursa alternativa de incalzire debransarea, nu se poate realiza.

Exista si posibilitatea debransarii partiale, depunand o cerere scrisa catre CMTEB.

Când nu se poate face această debranșare?

Răspuns: In cazul in care beneficiarul nu isi obtine documentele necesare, si nu poate face dovada de sursa alternativa de incalzire, debransarea nu se poate realiza.

Care sunt costurile associate întregului proces de debranșare?

Răspuns: Costul variaza in functie de tipul de apartament, numarul de radiatoare ce trebuie monate, daca exista sau nu coloana de separatie pe casa scarii etc.

In medie, costul unei lucrari, cu toate taxele, poate varia intre 15000 lei – 35000 lei

Cum se plătește acest serviciu?

Răspuns: Acest serviciu, se achita in doua transe, 50% avans si 50% la predarea proiectului si avizului tehnic.

Care este cadrul legal al debranșării de RADET? Legea 325/2006?

Răspuns: Da, aceasta este.

Ce se întâmplă în cazul în care doresc, ulterior, doresc rebranșarea?

Răspuns: Rebransarea se face, de regula, mai usor decat debransarea. Se depune o cerere de rebransare la CMTEB iar reprezentatii companiei vor veni sa realizeze rebransarea caloriferelor.

REVIZIA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE (LA 10 ANI)

In ce consta revizia instalatiei de utilizare a gazelor naturale?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze presupune, in functie de caz, verificarea mai multor elemente:
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii imbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea si verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat in activitati de coserit, respectiv personal calificat in curatarea cosurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
11. Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut inlocuiri şi/sau modificări
12. Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a intregii instalaţii de utilizare a gazelor naturale
13. Verificarea faptului că racordul flexibil montat in instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată in prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
15. Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă intre staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
16. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea in funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor natura le, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012

Dupa ce se parcurg verificarile enumerate mai sus, se completeaza fisa de verificare a instalatiei de gaze si se inregistreaza la distribuitorul de gaze zonal.

Cat durează revizia instalatiei de gaze naturale?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze presupune si realizarea a 2 probe de presiune:
1.
Proba de rezistenţă (1 bar), timpul probei (h) 1 h
2. Proba de etanseitate (0.2 bar), timpul probei (h) 24 h

În afara de revizia făcută de o firmă autorizată, mai sunt și alți pași care trebuie făcuți pentru finalizarea reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale? Dacă da, cine trebuie să completeze și aceși pași?

Răspuns: In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate.

În afara prețului perceput de firma care face revizia, mai sunt și alte costuri pentru revizia instalației de gaze?

Răspuns: In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate. Acesta este un cost suplimentar ce poate aparea ca urmare a realizarii verificarii instalatiei de gaze.

Este considerată această revizie ca fiind una tehnică?

Răspuns: Dupa realizarea reviziei, veti primi ‘’FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale’’, drept urmare, se considera una tehnica.

Se verifică și contorul de gaze din imediata vecinătate a apartamentului? Dar dacă acesta se află la interior?

Răspuns: Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Pot s-o fac inainte de expirarea termenului de 10 ani?

Răspuns: Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Revizia o poate face o persoană sau firmă neautorizată?

Răspuns: Orice lucrare realizata la instalatia de gaze, inclusiv revizia tehnica, trebuie facuta de catre o persoana/firma autorizata ANRE.

Ce acte/documente sunt necesare pentru realizarea reviziei?

Răspuns: Documente necesare:
• Proiect tehnic instalație gaze: Documentație tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare (plan imobil/ schema izometrica/ memoriu tehnic).
• Notificarea primită de la Furnizorul de gaze naturale: Notificare prin care vă anunță că urmează să expire termenul de verificare a instalației de gaze naturale.
• Verificarea periodică ISCIR a centralei termice, ce se efectuează la intervale de 2 ani: Document prin care să rezulte efectuarea în termen a verificarii tehnice periodice de către operatori economici autorizați ISCIR (daca este cazul).
• Factura gaze naturale: Factura emisă de furnizor, indiferent de luna pentru care a fost emisă.

Ce se întâmplă dacă nu găsesc acele documente? Se poate face revizia în lipsa lor? Cum se procedează în acest caz?

Răspuns: Punctual, in cazul in care nu se gaseste unul dintre documente, va trebui sa il obtineti.
A. In cazul proiectului gaze, exista mai multe variante:
1. Contactati proiectantul/executantul instalatiei de gaze;
2. Incercati sa obtineti un duplicat al dosarului de la distribuitorul de gaze;
3. Contactati o firma autorizata pentru refacerea documentatiei.
B. Notificarea se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)
C. Verificarea periodică ISCIR a centralei termice (doar daca este cazul), se poate realiza apeland la o societate autorizata.
D. Factura de gaze se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)

Este revizia obligatorie? Dacă da, în ce condiții?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze, in momentul de fata, este obligatorie si se realizeaza la un interval de 10 ani.

Nu este doar o măsură prin care te asiguri că totul este în regulă și că nu există vreun pericol, ci și o obligație legală, întrucât în Ordinul 179/2015 sunt menționate perioadele verificărilor și reviziilor instalațiilor de gaze.

Cât este amenda în cazul în care nu fac revizia? Există și alte riscuri sau sancțiuni?

Răspuns: Nu exista amenda pentru nerealizarea reviziei tehnice. In cazul in care aceasta nu se realizeaza in termen, furnizorul de gaze poate sista alimentarea cu gaze naturale a imobilului. In plus, eventualele pagube cauzate de materializarea unor riscuri ca urmare a neverificarii instalatiei de gaze, deci a neindeplinirii obligatiilor corespunzatoare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Dacă am făcut revizia instalației cu FLI , voi fi contactat pentru o nouă programare înainte de expirarea celor 10 ani?

Răspuns:  Lucram continuu pentru imbuntatirea serviciilor noastre. Prin intermediul serviciului nostru de call center , va vom contacta pentru transmiterea datelor din sistem si programarea pentru urmatorul serviciu de (verificare tehnica periodica 2 ani sau revizie tehnica periodica 10 ani)

Există un preț prea mic? Ce riscăm în cazul tarifelor prea mici?

Răspuns: Tinand cont ca revizia instalatiei de gaze se realizeaza doar de catre societati autorizate ANRE, nu exista un pret prea mic si nu riscam absolut nimic. Fiecare societate isi are organizarea ei si isi poate stabili tarifele in functie de cheltuielile acesteia.

Revizia are același cost dacă este vorba de o instalație de utilizare a gazelor naturale la apartament, la casă, la birou sau într-o fabrică? Dacă nu, cum variază prețul și ce trebuie să avem în vedere.

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze, in functie de configuratia ei, poate avea un alt cost.

Modificarea tarifului poate fi influentata de numarul de consumatori ce sunt alimentati la instalatia de gaze, de diametrul conductelor si lungimea acestora.

Cine este responsabil de funcționarea corectă și în condiții de siguranță a instalației de gaze naturale?

Răspuns: Beneficiarul, in primul rand. Este responsabilitatea lui sa exploateze corect instalatia de gaze si sa o intretina, apoi societatea autorizata, ce realizeaza verificarea tehnica

Cum pot să verific dacă o firmă este autorizată să execute servicii de verificări și revizii?

Răspuns: Pe site-ul autorității de reglementare în domeniul energiei: https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN )


VERIFICAREA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE (LA 2 ANI)

În ce constă verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale?

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze presupune, in functie de caz, verificarea mai multor elemente:
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării Îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii Îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii(detector portabil)
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşuri lor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea În termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
11. Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
12. Verificarea faptului că racordul flexibil montat in instalaţia de utilizare este În termen de valabilitate, având În vedere durata normată de utilizare specificată in prescripţiile tehnice ale producătorului
13. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt În termen de valabilitate, având În vedere durata norrnată de utilizare specificată În prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea in funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor natura le, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012.

Dupa ce se parcurg verificarile enumerate mai sus, se completeaza fisa de verificare a instalatiei de gaze si se inregistreaza la distribuitorul de gaze zonal.

Cât durează verificarea instalației de gaze naturale?

Răspuns:In functie de lungimea si de natura instalatiei de gaze, verificarea fizica a instaltiei poate dura intre 30 si 60 de minute.

În afara de verificarea făcută de o firmă autorizată, mai sunt și alți pași care trebuie făcuți pentru finalizarea verificării instalației de utilizare a gazelor naturale? Dacă da, cine trebuie să completeze și aceși pași?

Răspuns:In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate.

În afara prețului perceput de firma care face verificarea, mai sunt și alte costuri pentru verificarea instalației de gaze?

Răspuns:In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate. Acesta este un cost suplimentar ce poate aparea ca urmare a realizarii verificarii instalatiei de gaze.

Este considerată această verificare ca fiind una tehnică?

Răspuns:Dupa realizarea verificarii, veti primi ‘’FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale’’, drept urmare, se considera una tehnica.

Se verifică și contorul de gaze din imediata vecinătate a apartamentului? Dar dacă acesta se află la interior?

Răspuns:Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Pot s-o fac inainte de expirarea termenului de 2 ani?

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze se poate realiza si la cererea beneficiarului, oricand doreste acesta.

Verificarea o poate face o persoană sau firmă neautorizată?

Răspuns:Orice lucrare realizata la instalatia de gaze, inclusiv verificarea tehnica, trebuie facuta de catre o persoana/firma autorizata ANRE.

Ce acte/documente sunt necesare pentru realizarea verificării?

Răspuns: Documente necesare:
• Proiect tehnic instalație gaze: Documentație tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare (plan imobil/ schema izometrica/ memoriu tehnic).
• Notificarea primită de la Furnizorul de gaze naturale: Notificare prin care vă anunță că urmează să expire termenul de verificare a instalației de gaze naturale.
• Verificarea periodică ISCIR a centralei termice, ce se efectuează la intervale de 2 ani: Document prin care să rezulte efectuarea în termen a verificarii tehnice periodice de către operatori economici autorizați ISCIR (daca este cazul).
• Factura gaze naturale: Factura emisă de furnizor, indiferent de luna pentru care a fost emisă.

Ce se întâmplă dacă nu găsesc acele documente? Se poate face verificarea în lipsa lor? Cum se procedează în acest caz?

Răspuns:Punctual, in cazul in care nu se gaseste unul dintre documente, va trebui sa il obtineti.
A. In cazul proiectului gaze, exista mai multe variante:
1. Contactati proiectantul/executantul instalatiei de gaze;
2. Incercati sa obtineti un duplicat al dosarului de la distribuitorul de gaze;
3. Contactati o firma autorizata pentru refacerea documentatiei.
B. Notificarea se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)
C. Verificarea periodică ISCIR a centralei termice (doar daca este cazul), se paote realiza apeland la o societate autorizata.
D. Factura de gaze se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)

Este verificarea obligatorie? Dacă da, în ce condiții?

Răspuns:Verificarea instaltiei de gaze, in momentul de fata, este obligatorie si se realizeaza la un interval de 2 ani.

Nu este doar o măsură prin care te asiguri că totul este în regulă și că nu există vreun pericol, ci și o obligație legală, întrucât în Ordinul 179/2015 sunt menționate perioadele verificărilor și reviziilor instalațiilor de gaze.

Cât este amenda în cazul în care nu fac verificarea? Există și alte riscuri sau sancțiuni?

Răspuns:Nu exista amenda pentru nerealizarea verificarii tehnice. In cazul in care aceasta nu se realizeaza in termen, furnizorul de gaze poate sista alimentarea cu gaze naturale a imobilului. In plus, eventualele pagube cauzate de materializarea unor riscuri ca urmare a neverificarii instalatiei de gaze, deci a neindeplinirii obligatiilor corespunzatoare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Dacă am făcut verificarea instalației cu Sanik, voi fi contactat pentru o nouă programare înainte de expirarea celor doi ani?

Răspuns:Din pacate, nu avem implementat un sistem de notificare a beneficiarilor in cazul expirarii verificarii tehnice a instalatiei de gaze. Lucram continuu pentru imbuntatirea serviciilor noastre. Imediat ce acest serviciu va fi disponibil, partenerii si clientii nostri vor fi notificati.

Există un preț prea mic? Ce riscăm în cazul tarifelor prea mici?

Răspuns:Tinand cont ca verificarea instalatiei de gaze se realizeaza doar de catre societati autorizate ANRE, nu exista un pret prea mic si nu riscam absolut nimic. Fiecare societate are vechimea, experienta si profesionalismul ei, precum si multi alti indicatori ai calitatii.

Verificarea are același cost dacă este vorba de o instalație de utilizare a gazelor naturale la apartament, la casă, la birou sau într-o fabrică? Dacă nu, cum se modifică prețul și ce îl influențează pe acesta.

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze, in functie de configuratia ei, poate avea un alt cost.

Modificarea tarifului poate fi influentata de numarul de consumatori ce sunt alimentati la instalatia de gaze, de diametrul conductelor si lungimea acestora.

Cine este responsabil de funcționarea corectă și în condiții de siguranță a instalației de gaze naturale?

Răspuns:Beneficiarul, in primul rand, este responsabilitatea lui sa exploateze corect instalatia de gaze si sa o intretina, apoi societatea autorizata, ce realizeaza verificarea tehnica.

Cum pot să verific dacă o firmă este autorizată să execute servicii de verificări și revizii?

Răspuns:Se poate verifica accesând site-ul autorității de reglementare în domeniul energie (ANRE), folosind următoarea adresă: https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN

CUM SĂ ALEGI O FIRMĂ PENTRU PROIECTAREA, EXECUȚIA SAU MODIFICAREA INSTALAȚIEI DE GAZE NATURALE?

Instalațiile de gaze naturale reprezintă o parte esențială a confortului și a funcționării eficiente a locuinței . Fie că este vorba de proiectare o instalație nouă, de o modificăre asupra celei existente sau de executie lucrări de mentenanță, alegerea unei firme de încredere pentru aceste servicii este foarte importanta. În acest articol, vom explora principalele criterii pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când selectezi o astfel de firmă.

1. Experiența și vechimea

Una dintre cele mai importante criterii este reprezentat de experiența și vechimea instalatorilor autorizati care va executa lucrarea. O companie cu o istorie îndelungată în domeniu demonstrează nu doar cunoștințele tehnice necesare ci și capacitatea de a se adapta la schimbările din industrie. Detinem o echipă de profesioniști capabili, ingineri și tehnicieni, care s-au confruntat cu o multitudine de provocări specifice și care, astfel, și-a îmbuntătățit atât procedurile de lucru cât și abilitățile tehnice.

2. Autorizarea și certificările

Asigură-te că deține autorizațiile și certificările necesare pentru a desfășura activități legate de utilizarea gazelor naturale. Verifică dacă firma respectă reglementările și standardele impuse de autoritățile competente în domeniu. O companie autorizată îți oferă garanția că lucrările vor fi efectuate de personal calificat și în conformitate cu normele legale de calitate și siguranță.

3. Părerile clienților și recenziile

Opiniile și recenziile clienților anteriori pot oferi o perspectivă realistă asupra calității serviciilor oferite de o firmă. Caută folosind motoarele de căutare, sau unul dintre asistenții virtuali informații sau păreri ale clienților anteriori.

4. Proceduri clare de lucru

Firma pe care o alegi ar trebui să aibă proceduri clare de lucru, de la evaluarea inițială a proiectului până la finalizarea acestuia. Este important să înțelegi pașii pe care îi vor urma și să ai acces la informații relevante despre modul în care vor desfășura lucrările. Aceasta demonstrează profesionalismul și transparența firmei în procesul de colaborare cu clienții.

Acesta este un criteriu care pentru beneficiar este mai ușor de ‘simțit’. Când lucrurile sunt bine puse la punct, îți poți da seama ușor pentru că proiectul și discuțiile au o continuitate firească. Știi ce se va întâmpla, cum, în cât timp și la ce cost. Uneori ți se explică chiar și de ce.

probleme apărute în urma efectuării lor. Verifică termenii și condițiile garanției pentru a avea o înțelegere clară a ceea ce este acoperit.

Sfaturi suplimentare

Concluzie

Alegerea unei firme pentru proiectarea, modificarea sau execuția instalației de gaze naturale nu trebuie luată în întâmplare. Experiența, autorizarea, recenziile clienților, procedurile clare de lucru, garanția și abordarea personalizată sunt criterii esențiale pentru a asigura că lucrările vor fi efectuate în siguranță și conform standardelor de calitate. Investește timp în cercetare și comparare pentru a lua cea mai bună decizie în alegerea unei firme care să satisfacă nevoile tale specifice în ceea ce privește instalația de gaze naturale.